Lain

Kation


Apakah kation? definisi:

daripada kation (Kata Yunani kuno = turun, ion = penghijrahan) adalah ion bermuatan positif elektrik. Nama ini berasal dari arah di mana ion bermuatan positif bergerak semasa elektrolisis: ke katod.
Kation boleh timbul daripada atom berprasangka neutral dengan memancarkan satu atau lebih elektron. Elektron zarah-zarah asas yang dikenakan secara negatif. Akibatnya, atom mempunyai kekurangan elektron atau lebihan caj positif.
Rakan sejawat kepada kation adalah anion yang dikenakan negatif.