Umum

Biologi tingkah laku


–¨berblick

Dari pencerobohan ke kerjasama ...

Biologi tingkah laku (atau etologi) berdasarkan kajian tingkah laku manusia dan haiwan. Kepentingan dalam tingkah laku manusia dan haiwan adalah setua masyarakat sendiri. Keterangan pertama kembali kepada zaman dahulu kepada Plato dan Aristoteles.
Pada zaman moden, kajian tentang tingkah laku oleh bavarianisme mendapat rangsangan yang nyata. Eksperimen oleh Ivan Pavlov (anjing Pavlován), John B. Watson (percobaan Little Albert) dan B.F. Skinner (Operant Conditioning) meletakkan asas untuk melihat tingkah laku yang baru. Buat pertama kalinya soalan itu muncul: Tingkah laku mana yang semula jadi, yang hanya dipelajari?