Secara terperinci

Peraturan kemerdekaan (aturan Mendelian ke-3)


Definisi dan contoh - mudah dijelaskan

Mengikut peraturan kemerdekaan, dua (warisan yang dihamuk!) Ciri-ciri yang berbeza (panjang ekor dan warna kot) secara bebas diwarisi apabila menyeberangi generasi ibu bapa yang tulen. Ciri-ciri yang boleh dibanggakan secara bebas. Di samping itu, dari gabungan ciri generasi baru F2 berlaku.
Dalam contoh berikut, dua individu generasi ibu bapa berbeza dari segi panjang ekor dan warna rambut. Gambaran keseluruhan ciri:
S = ekor pendek
s = ekor panjang
B = kot coklat
b = kot putih
Dalam generasi F1, alel dominan berlaku dalam setiap kes, sehingga empat kucing coklat dengan ekor pendek terjadi. Sudah dalam generasi F2 semua ciri telah digabungkan dan juga jenis fizik yang baru muncul.

Contoh peraturan kemerdekaan